Thông báo: kể từ ngày 01/7/2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên triển khai hình thức đặt hẹn đăng ký khám bệnh qua điện thoại. Họ tên người trực đăng ký hẹn khám bệnh: Đàm Ngọc Rồng, điện thoại: 0838106412

  • Thông báo: kể từ ngày 01/7/2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên triển khai hình thức đặt hẹn đăng ký khám bệnh qua điện thoại. Họ tên người trực đăng ký hẹn khám bệnh: Đàm Ngọc Rồng, điện thoại: 0838106412

Tin bài liên quan