Khoa Mắt

 • KHOA MẮT

  I. Lịch sử hình thành:

        Sau năm 1975 khoa Mắt được hình thành cùng với bệnh viện bắc phú khánh, cán bộ khoa Mắt lúc đầu chỉ có 2 y sĩ chuyên khoa mắt, phát triển dần đến năm 1986 khoa đã có bác sĩ chuyên khoa Mắt, số lượng bác sĩ và nhân viên khoa mắt phát triển dần đến nay.

  II. Nhân sự:    tổng số CBVC 09 ; trong đó:

                 - Bác sĩ           :03 (02 BS CKI)

                 - Điều dưỡng: 04

                 - KTV               : 01

             Trưởng khoa: BS CKI Trần Thị Kha

  III. Chức năng - nhiệm vụ:

        - Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh bị bệnh mắt đến khám, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.
        - Giải quyết các bệnh về mắt cho bệnh nhân trong tỉnh.
        - Tham gia khám giám định sức khỏe
        - Đào tạo và đào tạo lại cho tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa khi có yêu cầu của tuyến dưới.

  IV: Nghiên cứu khoa học:

        - Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chuyên khoa mắt cấp cơ sở.

  V. Các phẫu thuật hiện nay khoa mắt đang triển khai thường qui:

        - Phẫu thuật lấy T3 đặt IOL, phaco

        - Phẫu thuật glaucome

        - Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân

        - Sụp mi, quặm,...

        - Chấn thương mắt,...

  VI. Các trang thiết bị hiện có:

        - Máy phaco

        - Sinh hiển vi phẫu thuật

        - Máy đo nhãn áp

        - Máy siêu âm mắt A-B

        - Máy sinh hiển vi khám

     

   

Tin bài liên quan